Loading...
İnternet kullanan her bireyin büyümesine ve gelişmesine katkı sağladığı büyük veri; gözlemlerden, araştırmalardan, arama motorlarından, bloglardan, forumlardan, sosyal medyadan ve diğer birçok kaynaktan elde edilen verilerin anlamlı ve işlenebilir hale getirilmiş biçimine denir.
Big Data nedir? Nasıl kullanılır?
İnternet kullanan her bireyin büyümesine ve gelişmesine katkı sağladığı büyük veri; gözlemlerden, araştırmalardan, arama motorlarından, bloglardan, forumlardan, sosyal medyadan ve diğer birçok kaynaktan elde edilen verilerin anlamlı ve işlenebilir hale getirilmiş biçimine denir.
BÜYÜK VERİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR ?
Büyük verinin 5V olarak da bilinen;
Çeşitlilik (Variety),
Hacim (Volume),
Hız (Velocity),
Doğruluk (Veracity),
Değer (Value) özelliklerini barındırması gerekmektedir.
Toplanan verilerin yapısal değil farklı ortamlardan gelen veri formatında olması gerekir.
Büyük veri analitiği?
Büyük veri analitiği, farklı kaynaklardan ve terabaytlardan zetabaytlara kadar farklı boyutlarda yapısal, yarı yapısal ve yapısal olmayan verileri içeren çok büyük, çeşitli veri kümelerine karşı gelişmiş analitik tekniklerin kullanılmasıdır.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz? Biz Sizi Arayalım