Loading...

APA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

APA bilgi teknolojileri Alternatif Grup bünyesinde yer almaktadır.

Uçuş Simülatörü

Simülatör konusunda etkin eğitim sağlayacak cihaz için en iyi simülatörün temini ve anahtar teslimi çözümler. Yetkili makamlardan gerekli sertifikasyonun temini için işbirliği.

Detaylı Bilgi
OPTI-PUMP Ekipman ve Ölçüm İzleme Sistemi

OptiPump “Pompa Performans Ölçüm Modülü”, performans ölçümü ve bakım öneri sistemine dayalı çalışan; güçlü matematik modeller ile desteklenen; pompalarda bulunan ve sistem çıkışına direkt etkileyen bütün ekipmanlar için özel olarak hazırlanmış modüllerden oluşan ve tamamı yazılım grubumuz tarafından hazırlanmış bir “Karar Destek” yazılımıdır. OptiPump “Pompa Performans Ölçüm Modülü”, pompa performanslarının online olarak izlenebilmesine; performanstaki kötüleşmeler ve bunların olası sebeplerinin belirlenmesine; ekonomik modül sayesinde bakım için Optimum Duruş Zamanın belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Detaylı Bilgi
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)
Kurumların İş Süreçlerine dönük ve ihtiyaç duyduğu yazılımların geliştirilmesi, tasarım ve adaptasyonuna dönük hizmetlerimiz sunulmaktadır.
Detaylı Bilgi
Siber Güvenlik
İnternete Açık tüm dijital varlıkların izlenmesi, özel bir skor sistemiyle skorlanması ve çözüm önerilerinin verilmesi.Detaylı Bilgi
Megapower

Enerji santralları genelde yük temelinde, üretilen elektrik enerjisi miktarı odaklı işletilir.  Bu amaçla kontrol (DCS) sistemince veriler alınır.Temel üretim ve verim değerleri dışında herhangi bir performans göstergesi yoktur.

Performans göstergelerinin referans değerler ile karşılaştırılabilmesi için ilave ekipman, sistem ve yazılımlara ihtiyaç vardır.

Detaylı Bilgi
Big Data
İnternet kullanan her bireyin büyümesine ve gelişmesine katkı sağladığı büyük veri; gözlemlerden, araştırmalardan, arama motorlarından, bloglardan, forumlardan, sosyal medyadan ve diğer birçok kaynaktan elde edilen verilerin anlamlı ve işlenebilir hale getirilmiş biçimine denir.
Detaylı Bilgi